550 gl asta 1278×1278

Tiêu đen 550 G/L – ASTA

Dung trọng: 550 G/L – MIN
Độ ẩm: 12.5% MAX
Tạp chất: 0.5% MAX

SELECT PRODUCTS*

Sản phẩm

Hotline
Contact