500 gl faq 1278×1278

Tiêu đen 500 G/L – FAQ

Dung trọng: 500 G/L – MIN
Độ ẩm: 13% MAX
Tạp chất: 1% MAX

SELECT PRODUCTS*

Sản phẩm

Hotline
Contact