ro-18-wet-polish1

Cà phê Robusta

Cà phê robusta của chúng tôi gồm những sản phẩm sau:

GRADE 2 SCR 13-5%
GRADE 1 SCR 16-2%
GRADE 1 SCR 16  CLEAN
GRADE 1 SCR 16-WET POLISHED
GRADE 1 SCR 18-2%
GRADE 1 SCR 18 CLEAN
GRADE 1 SCR 18-WET POLISHED

Tham khảo bảng đặc điểm sản phẩm dưới đây:

SELECT PRODUCTS*

Sản phẩm

Hotline
Contact