Cà Phê

Cà Phê

Cà phê của chúng tôi được trồng tự nhiên và chọn lọc từ những vùng cà phê ưu việt nhất tại Việt Nam. Bằng việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, chúng tôi mang đến loại cà phê tốt nhất, hương vị độc đáo và đích thực cho thị trường quốc tế.
ROBUSTA COFFEE
GRADE 2 SCR 13-5%
GRADE 1 SCR 16-2%
GRADE 1 SCR 16 CLEAN
GRADE 1 SCR 16-WET POLISHED
GRADE 1 SCR 18-2%
GRADE 1 SCR 18 CLEAN
GRADE 1 SCR 18-WET POLISHED
ARABICA COFFEE
SCR 14-UNWASHED
SCR 16-UNWASHED
SCR 18- UNWASHED
SCR 13 -WASHED
SCR 14 -WASHED
SCR 16 -WASHED
SCR 18-WASHED

Sản phẩm

SELECT PRODUCTS*
Hotline
Contact