Chứng chỉ BRC

Chứng chỉ BRC

BRC là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium-BRC) thiết lập vào năm 1998, thích hợp...

Chứng chỉ HACCP

Chứng chỉ HACCP

Tiêu chuẩn HACCP (viết tắt của “Hazard Analysis and Critical Control Points”). Tiếng Việt nghĩa là “Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới...

Chứng chỉ FDA

Chứng chỉ FDA

Các công ty xuất khẩu sản phẩm từ Hoa Kỳ thường được khách hàng nước ngoài hoặc chính phủ nước ngoài yêu cầu cung cấp giấy chứng...

Chứng chỉ ISO 22000

Chứng chỉ ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 - Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) ban hành tháng 9/2005. Tiêu chuẩn này...

Hotline
Contact