phơi cà phê thóc
23 Tháng Mười Một2020

 Cà phê thóc là gì? Cà phê thóc có đặc điểm gì?

Định nghĩa về cà phê thóc. Cà phê thóc là phần hạt cà phê đã được loại bỏ lớp vỏ cơm (cherry) bên ngoài nhưng chưa được loại bỏ lớp vỏ thóc bảo vệ. Người ta còn gọi chúng là cà lụa.  Cà phê thóc là giai đoạn trung gian trong quy trình sơ chế […]

Hotline
Contact