Asia Commodities nhận giải thưởng “thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam 2018”

Chương trình thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam được tổ chức bởi Tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam kể từ năm 2015, nhằm tôn vinh và ghi nhận đóng góp to lớn của doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Chương trình đã góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho
nhiều sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Gotec Commodities (hiện là Công ty TNHH Asia Commodities) rất vinh dự khi tiếp tục được lựa chọn và tôn vinh với giải thưởng “thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam 2018”.

Hotline
Contact