Asia Commodities nhận giải thưởng thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam 2017

Chương trình thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam được tổ chức bởi Tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam kể từ năm 2015, nhằm tôn vinh và ghi nhận đóng góp to lớn của doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Chương trình đã góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho
nhiều sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Năm 2017, Gotec Commodities (hiện là Công ty TNHH Asia Commodities) vinh dự là một trong những doanh nghiệp được nhận giải thưởng cho hạng mục “Thương hiệu vàng”. Giải thưởng này là phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến của doanh nghiệp trong việc đưa sản phẩm nông sản sạch của Việt Nam ra thị trường thế giới.

Hotline
Contact